Call us on 01353 749807
 • Rheolau'r Ffordd Fawr

  Sale
  Rheolau'r Ffordd Fawr

  The Official Highway Code Welsh language version. Published by: TSO

  [+] favorites

   

  Availability: In stock
  SKU: B1-W-1
  £1.60
  £2.50
  Description Return Policy Quick Enquiry

  Rheolau'r Ffordd Fawr

  (The Official Highway Code 2015 Edition - Welsh version)
  ISBN 9780115533419

  Author: Yr Adran Drafnidiaeth (DfT)/Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau

  Publisher: TSO (The Stationery Office)

  Cadwch yn ddiogel, gwenwch yn si?r eich bod yn ymwybodol o reolau diweddaraf y ffordd, ac osgoi cosbau a dirwyon trwy gael eich copi o'r rhifyn newydd hwn o Reolau'r Ffordd Fawr.

  Mae'r prawf gyrru yn cyrraedd ei 80fed pen-blwydd yn 2015, ac mae'r rhifyn coffaol hwn o Reolau'r Ffordd Fawr yn ddathliad o'r garreg filltir honno yn niogelwch ffyrdd Prydain.

  Wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2015, mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn waith darllen allweddol ar gyfer defnyddwyr ffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, gan ddarparu'r rheolau diweddaraf ar gyfer y ffyrdd ac arwyddion traffig. Mae gan bob defnyddiwr ffordd gyfrifoldeb i gadw ei wybodaeth yn gyfredol, felly gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud hynny gyda'r rhifyn diweddaraf o'r canllaw cyfeirio defnyddiol hwn.

  Pob dydd, ar gyfartaledd, mae pump o bobl yn cael eu lladd a 60 o bobl yn cael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. Os ydym am leihau'r ffigurau hyn, mae'n allweddol bod pob defnyddiwr ffordd - gyrwyr, beicwyr modur, beicwyr, marchogwyr a cherddwyr - yn gyfarwydd â'r holl reolau yn Rheolau'r Ffordd Fawr.

  Mae'r rhifyn 2015 hwn yn cynnwys y cyfreithiau yfed a gyrru newydd, newidiadau i gyfyngiadau cyflymder cerbydau nwyddau trwm ar ffyrdd sengl a deuol yng Nghymru a Lloegr, terfynau yfed a gyrru newydd yn yr Alban a newidiadau cyffredinol i reolau.

  Mae Rheolau'r Ffordd Fawr ar gael ar unrhyw ffurf y gallech ddychmygu, ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r newidiadau mewn technoleg, dealltwriaeth a'r gyfraith. Daliwch ati i'w ddarllen - nid yn unig fel gyrrwr sy'n dysgu, ond fel defnyddiwr ffordd gydol oes cyfrifol - er mwyn i ni allu cadw ffyrdd Prydain ymysg y mwyaf diogel yn y byd.


  Return Policy

  Warranty & Returns

  Returns: If you have decided not to keep an item you have bought from us online, and wish to return it, please complete the details on your delivery note and send it back to us in a new and unused condition within 14 days of receiving the item. If you simply do not like your purchase, you will need to return the item at your own expense. All goods must be in a new and unused condition and sent together with a copy of your original email receipt. We can only reimburse postage costs if on inspection we find the goods to be faulty or if we have supplied incorrectly.

  Some goods including personalised products may not be returned. Please see our Terms and Conditions for full details.

  Faulty or incorrectly supplied goods: If you think we have supplied incorrectly or believe a product is faulty please contact us before making the return. This will help us deal with the problem efficiently. If we agree an item that you have returned was faulty, we will exchange the item or refund the full cost including any delivery charges incurred where appropriate.

  Refunds: We aim to process all refunds as quickly as possible, however, during busy periods this may take up to 14 days. Refunds can only be made to the card that was used at the time of purchase. Your card will be refunded as soon as we have processed your returned items.

  We strongly recommend you use a recorded/insured delivery service as we regret that we cannot be held responsible for returned goods lost in transit.

  Our Returns address:

  Grade Six supplies Ltd (Returns)
  60 Twentypence Road
  Wilburton
  Ely
  CB6 3PU

  Warrantee: Unless otherwise stated all products offered are covered by our 12 month return to base guarantee. This means we will replace or repair any item that has failed due to defective materials or workmanship for a period of twelve months from the date you receive it. The guarantee excludes normal wear and tear and fault caused by accident, neglect or misuse. Please be aware that faulty goods may have to be sent on to our suppliers and therefore any refunds or exchanges may take up to 14 working days.

  Under The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 SI 2013/3134 you have the legal right to cancel your order up to 14 calendar days after the day on which you receive your goods (with the exception of any made to order items such as signage, stationery or promotional items). You do not need to give us any reason for cancelling your contract nor will you have to pay any penalty. Please see our Terms and conditions for full details.

  Quick Enquiry

  Would you like us to contact you to discuss an order or give you more information?